AKTA KELAHIRAN

PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BARU

A. SOP PELAYANAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

B. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN